Domen Rupnik

spletni portfolio

Ra(k)don, ko(t)da: umetnost

Ra(k)don je premišljena postavitev ready-made predmetov, ki s svojim sistemom pomenov kot celota v prostoru komunicirajo z gledalcem in odpira vprašanja problematike radioaktivnosti v domačem in delovnem okolju, o bolezni sodobnega časa – raku, o našem odnosu do načinov zdravljenja in do samega sebe. Namen postavitve ni razreševanje teh vprašanj, ampak prikaz notranje razdvojenosti človeka, ki je tudi z razvojem individualnosti prišel do degeneracije.

Razstavišče Vetrinjski, Vetrinjski dvor, Maribor, 8. 5. – 22. 5. 2015.

(more…)

Ekotako

Ekotako je umetniško delo v trajanju soavtorjev Hane Repše in Domna Rupnika, ki je nastalo kot plod podiplomskega raziskovanja na Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje v Ljubljani. Delo raziskuje nove družbene dinamike in entitete, ki nastajajo s pojavom množične uporabe informacijsko-komunikacijskih tehnologij. Gre za delo, ki združuje avantgardistične pristope in nove medije z namenom povezovanja umetnosti in življenja. Več o projektu najdete na uradni strani Ekotako.com

 

Naslov: Predstavitev

Uvod k spletni izdaji

Projekt Naslov: Predstavitev, ki je nastal leta 2006, je bil namenjen za galerijo Media Nox v Mariboru. Zaradi organizacijskih težav galerije pa je projekt žal ostal zgolj v tekstovni obliki. Kljub vsemu pa je tekstovni del, delovni zvezek, ki je izšel ob tej priložnosti, tudi bistven del projekta, zato ga v celoti objavljam tudi na tej spletni strani.

(more…)

Reliefni odtisi

Domen Rupnik (1980) nam je lani predstavil akromatične grafične liste v tehniki reliefnega tiska. Avtor nadgrajuje svoje razmišljanje v prostorski postavitvi zasnovani posebej za razstavišče KC Sinagoga. Grafične liste s slepim tiskom (na delih zaznamo obrise figur, svetlobna perspektiva) je tokrat obesil na jekleno vrv, nad gledalca – v ravnino neba, na tla pa je položil matrice (ob stiku (stopala) z matrico se zgodi matrikulacija;

(more…)

Razpis UGM

Od:   Marcel Duchamp <duchamp@email.si>
Za:   andreja.borin@umetnostnagalerija.si

—————————————————————————
Zadeva:     Prijava
—————————————————————————

Datum:      pet 10.02.2006 11:25:17

(more…)

PUM

video fragment prikazan na predvajalniku UMTS telefona, 2006, 1,5 MB

“Zanimivost tega dela je v tem, da skozi fragment prikaže dekonstrukcijo intime s pomočjo dvojne intervencije. Prva intervencija je ločitev zvoka in slike, druga pa ponavljanje iste geste v plastenju različnih časovnih intervalov. Tako se video fragment o intimi spremeni v informacijo, ki dobi povsem drugo konotacijo s prenosom preko UMTS mobilnega telefona. Intima ni več nekaj, kar bi govorilo o neki notranji izkušnji, identifikaciji, ampak postane odtujen spomin, nostalgični dražljaj, ki kroži v komunikacijskem okolju.”

 

izr. prof. Dušan Zidar, spec.

v: Toposi mestnih organizmov. Maribor: MKC, 2007.

not.si

Projekt not.si je nastal v sodelovanju z Lucijanom Joštom in Hano Repše za specifične lokacije, kjer je bilo pozicionirano Razstvaišče 360: Maribor, Velenje in Celovec. Projekt je sestavljala tako spletna stran kot tudi postavitev v realnem prostoru.

(more…)

DR.zip 1980

Če je ena od značilnosti sodobne umetnosti kontekstualizacija kot pravi Igor Zabel, potem tudi lastne podobe ne moremo več dojemati kot avtoportret v smislu tradicionalne štafelajne slike, temveč jo mislimo in čutimo širše. Gre za konglomerat aspektov identitete danes, ki jo lahko dojemamo kot manipulativno medijsko podobo, kot potrošniško – kapitalistični fetiš tako v marksističnem kot v freudovskem smislu, kot bivajočo v več realnostih hkrati, kot kiborg.

Lastnosti lastnega kiborgovstva uvidimo z distance, ko opazujemo naše obnašanje na mobilnih telefonih, med srfanjem po svetovnem spletu in med delom za osebnim računalnikom. Komunikacija oz. odnosi med ljudmi so se modificirali predvsem v tem smislu, da se manjšajo potrebe po »realnem« srečevanju, pogovoru, druženju… Druženje se dogaja na forumih, skupinskih listah in t.i. video, avdio in tekstualnih konferencah. V tem kontekstu, se naša identifikacija projicira na kurzor računalniške miške, naši udi pa funkcionirajo preko podaljškov in umesnikov.

Kot pravi Tomaž Brejc, podobe dojemamo šele preko medijskih podob, v katere lahko virtualno vstopamo, se po njih sprehajamo in z njimi manipuliramo. Za tovrstna dela pa velja tudi manipulacija s časom, saj gledalec določa dolžino in potek videa, slike, zvoka, možne so repeticije…

Delo DR.zip, 1980 KB na nek način, skozi interaktivni video in animacijo, problematizira sodobno identifikacijo, prezentiranje in percipiranje lastne podobe. Na vprašanja ne odgovarja, temveč jih gledalcu postavlja na način lasten mediju – skozi pozicijo projicirane identifikacije gledalca.

Ogled projekta v večji velikosti je možen tukaj.

Umetniška akcija

Pedagoška fakulteta Univerze v Mariboru,
Maribor, 20. in 21. januar 2005

Ob zimski semestralni razstavi 2005 na Oddelku za likovno umetnost Pedagoške fakultete Univerze v Mariboru, je skupina sedmih študentov izvedla Umetniško akcijo kot reakcijo na kiparsko postavitev študentov tretjega letnika z naslovom Čemu in za koga. Vsebinsko se je postavitev tretjih letnikov dotikala aktualne katastrofe Tsunamija.

Akcija se je odvijala dva dni. Prvi dan, ki je bil tudi dan pred odprtjem razstave, so akcionisti dela tretjih letnikov odstranili iz razstavišča in ob tem posneli video material. Drugi dan, ob odprtju razstave, ko so kiparska dela manjkala, pa so predstavili video montažo, ki je prikazovala kako odstranjujejo kipe in jih pokopujejo pred fakulteto, vmes so bili inserti iz informativnih oddaj o Tsunamiju. Po predstavljenem videu, so nepoškodovana kiparska dela vrnili kolegom.

Akcija je odprla resna strokovna vprašanja in dileme na Oddelku za likovno umetnost.

Avtorji: Brecelj Nataša, Jošt Lucijan, Kodre Urh, Repše Hana, Rupnik Domen, Strnad Mira in Zupanič Matej.

 

Mnenje o umetniški akciji prof. dr. Tomaža Zupančiča najdete tukaj.

To Be

Avtobiografije enega največjih slikarjev 20. stoletja, tako knjiga David-a Sylvester-ja, Interviews With Francis Bacon:

(more…)

Backup system

Projekt bazira na utopični ideji, kako narediti kopijo človeških možganov, človeškega spomina. Iztočnica so bili utopični projekti nizozemskega avtorja Johna Körmelinga.

 

Človek / zver

Projekt je zasnovan na osnovi tez oz. odprtih vprašanj, ki jih postavlja sodobni italijanski filozof Giorgio Agamben v svoji knjigi, Odprto.

Človek in žival [L’aperto. L’uomo e l’animale] (2002). Agamben pod vprašaj postavi zelo poenostavljeno redukcijo, ki smo ji danes priča med živalsko človeškostjo in človeško živalskostjo. Kako danes artikulirati razliko med živaljo in tistim enako živečim, ki pa govori? Kakšen je proces učlovečenja in kje je meja med človekom in zverjo.

Interaktivna vizualizacija te problematike pa se konkretno naslanja na izkušnjo preprostega delavca, ki je otopel znotraj potrošniške družbe. Gledalec se sprehaja med železnimi zavesami, ki razkrivajo različne kadre, kode, značilne za sodobno družbo. Skozi povezave zaznamo hitrost, multipliciranost, avtonomijo, odnose in travme. Zajeta je travmatična posledica, ki govori o problemih umetnega časa, o integraciji individuuma vanj in o eksistenci nasploh.

Projekt je večplasten in govori skozi svoje simbolne in znakovne strukture, ki jih lingvistični jezik v celoti nikoli ne zaobjame.

Ogled projekta tukaj (Flash).