Pregled nekaterih rešitev razpoznavnih znakov in celostnih grafičnih podob.