Projekt je zasnovan na osnovi tez oz. odprtih vprašanj, ki jih postavlja sodobni italijanski filozof Giorgio Agamben v svoji knjigi, Odprto.

Človek in žival [L’aperto. L’uomo e l’animale] (2002). Agamben pod vprašaj postavi zelo poenostavljeno redukcijo, ki smo ji danes priča med živalsko človeškostjo in človeško živalskostjo. Kako danes artikulirati razliko med živaljo in tistim enako živečim, ki pa govori? Kakšen je proces učlovečenja in kje je meja med človekom in zverjo.

Interaktivna vizualizacija te problematike pa se konkretno naslanja na izkušnjo preprostega delavca, ki je otopel znotraj potrošniške družbe. Gledalec se sprehaja med železnimi zavesami, ki razkrivajo različne kadre, kode, značilne za sodobno družbo. Skozi povezave zaznamo hitrost, multipliciranost, avtonomijo, odnose in travme. Zajeta je travmatična posledica, ki govori o problemih umetnega časa, o integraciji individuuma vanj in o eksistenci nasploh.

Projekt je večplasten in govori skozi svoje simbolne in znakovne strukture, ki jih lingvistični jezik v celoti nikoli ne zaobjame.

Ogled projekta tukaj (Flash).