video fragment prikazan na predvajalniku UMTS telefona, 2006, 1,5 MB

“Zanimivost tega dela je v tem, da skozi fragment prikaže dekonstrukcijo intime s pomočjo dvojne intervencije. Prva intervencija je ločitev zvoka in slike, druga pa ponavljanje iste geste v plastenju različnih časovnih intervalov. Tako se video fragment o intimi spremeni v informacijo, ki dobi povsem drugo konotacijo s prenosom preko UMTS mobilnega telefona. Intima ni več nekaj, kar bi govorilo o neki notranji izkušnji, identifikaciji, ampak postane odtujen spomin, nostalgični dražljaj, ki kroži v komunikacijskem okolju.”

 

izr. prof. Dušan Zidar, spec.

v: Toposi mestnih organizmov. Maribor: MKC, 2007.