0. Ra(k)don, ko(t)da: umetnost, Samozaložba, 2015

1. Odtisi: razstava študentov likovne pedagogike, Univerzitetno razstavišče, Maribor, maj 2003 [COBISS.SI-ID 50473217]

2. Vabljeni mladi 2004, Društvo likovnih umetnikov Maribor, Maribor 2004

3. Nagrajenci Primavera: Vabljeni 2004: Nataša KOKOL, Domen RUPNIK, Marko RODOŠEK, Društvo likovnih umetnikov Maribor, Maribor 2004, [COBISS.SI-ID 54402049]

4. Eksteriorizacija linije 2005, Oddelek za likovno umetnost Pedagoške fakultete Univerze v Mariboru, Maribor 2005, [COBISS.SIS-ID 14047496]

5. Širjave krajine 2004, Oddelek za likovno umetnost Pedagoške fakultete Univerze v Mariboru, Maribor februar/marec 2005 [COBISS.SI-ID 54543873]

6. Figure človeškega.net, MKC Maribor, 2005 [COBISS.SI-ID 55835393]

7. Naslov: Predstavitev, Samozaložba, 2006 [COBISS.SI-ID 57277697]

8. Razstavišče 360. Mladinski center Velenje, 2006 [COBISS.SI-ID 229172992]

9. Umetniška akcija, Pedagoška fakulteta, Samozaložba, 2005 [COBISS.SI-ID 55833601]

10. Jaz sem, Pedagoška fakulteta, 2005 [COBISS.SI-ID 14573576]

11. Toposi mestnih organizmov: zbornik prispevkov o mladinskih prostorih in mladinski kulturi, Mladinski kulturni center, 2007 [COBISS.SI-ID 57649153]