Domen Rupnik (1980) nam je lani predstavil akromatične grafične liste v tehniki reliefnega tiska. Avtor nadgrajuje svoje razmišljanje v prostorski postavitvi zasnovani posebej za razstavišče KC Sinagoga. Grafične liste s slepim tiskom (na delih zaznamo obrise figur, svetlobna perspektiva) je tokrat obesil na jekleno vrv, nad gledalca – v ravnino neba, na tla pa je položil matrice (ob stiku (stopala) z matrico se zgodi matrikulacija;


vpis v prostor, rojstvo identitete). V tako ustvarjenem “vmesnem prostoru” visi vertikalno pritrjena obhodna plastika, sešita iz praznih grafičnih listov (tabula rasa, človekov duh, asociacija na arhitekturne elemente v prostoru, ki gledalčev pogled dvigajo k stropu – v nebo). Za hominacijo je bistvena perspektiva časa. Rupnika zanimajo prostorsko – časovni problemi v dobi sodobnih komunikacij, v kateri človek doživlja diskvalifikacijo geofizičnega okolja – perspektive, obzorja, globine ter izbris meje med realnim in virtualnim.

Marko Pak

Vabljeni 2004, Nagrajenci Primavera, Kulturni center Sinagoga Maribor, od 3.2. do 23.2.2005

Na razstavi Nagrajenci Primavera je šlo za prostorsko vpeto postavitev »brezbarvnih« reliefnih tiskov. Za interpretacijo moderne izkušnje. Dela so bila zasnovana posebej za gotski prostor mariborske Sinagoge. Tako v prostoru visi »prazen« (v kolikor verjamemo v tabulo raso), sešit, grafični list velikega formata, ki je odzven gotskih obokov, ki dvigujejo pogled navzgor, v nebo. Iz osi vhoda je viden kot linija ali pa kot rez. In ko je pogled tam, nam svetloba, ki prihaja skozi šilasta okna in senca razgaljata intimne zapise figur. Odvisno od sonca kako »oster« je.

Domen Rupnik