Avtobiografije enega največjih slikarjev 20. stoletja, tako knjiga David-a Sylvester-ja, Interviews With Francis Bacon:

The Brutality of Fact, kot tudi film Portrait of an Artist – Francis Bacon (2002), režiserja Bryan-a Spicer-ja, razkrivajo sleherno tančico Baconove intime in njegovega raziskovanja podobe, resnice. Njegovo nenehno iskanje transformirane, demolirane podobe, njegova izjava oz. „zadrega“, da dela ne prezentirajo ničesar razen tega kar gledalec želi v njih videti in dejstvo, da danes te podobe in izjave absorbiramo predvsem kot informacije iz video baz, kot je Youtube.com. To je material za video delo in to je prevpraševanje o eksistenci podobe.